Wegafsluitingen Zuidereiland van Nieuw-Zeeland

Travelhome | Arthur's Pass

Wegafsluitingen Zuidereiland van Nieuw-Zeeland

Door Maike Lenders op 9 december 2019

Door extreem zware regenval op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland zijn er verschillende wegafsluitingen en aardverschuivingen. Het gaat vooral om wegafsluitingen van gedeeltes van de SH1 en SH6. Franz Josef is volledig afgesloten als gevolg van overstromingen. De laatste update die we hebben ontvangen is dat de State Highway 6 tussen Haast en Franz Josef waarschijnlijk 11 december om 10.00 weer open gaat. De weg tussen Franz Josef en Hokitika blijft tot kerst gesloten.


Er wordt nog meer zwaar weer verwacht de komende week in dezelfde regio's die nu zijn getroffen. 


Ben je op camperreis of ga je zeer binnenkort op camperreis naar Nieuw-Zeeland? Houd voor de actuele wegensituatie van het Zuidereiland de website van NZ Transit goed in de gaten en volg de aanwijzigingen van de lokale autoriteiten op. 


UPDATE 10-12: De Calamiteitencommissie heeft voor de overstromingen op het Zuidereiland van Nieuw Zeeland de volgende besluiten genomen:

  •  Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 6 december 2019 voor die delen van het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland die werden getroffen door overstromingen en aardverschuivingen na hevige regenval.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 6 december 2019 als gevolg van deze calamiteit(en) voor die delen van het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit(en) – en de hierdoor aangetaste infrastructuur - niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie. De einddatum van de uitkeringsvatbare situatie zal naar verwachting worden vastgesteld op de datum waarop alle reizen in uitvoering zijn aangepast.

Wil je meer weten over je rechten en plichten m.b.t. het vastgestelde calamiteit in Nieuw-Zeeland? Kijk dan op de website van het Calamiteitenfonds.