Whatsapp informatie

Je kunt ons van maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur ook bereiken via Whatsapp.

Het telefoonnummer hiervoor is 06-23527496

Dit nummer kan niet worden gebeld en dient enkel voor WhatsApp berichten. 

Persoonsgegevens
Het is wettelijk niet toegestaan om persoonlijk gevoelige informatie te delen via de applicatie WhatsApp. Denk hierbij aan bankrekeningnummers, paspoortgegevens of een kopie van jouw paspoort. Medische gegevens mogen volgens het Autoriteit Persoonsgegevens, voorheen College Bescherming Persoongegevens, niet via WhatsApp verstrekt worden. Travelhome zal nooit ongevraagd jouw telefoonnummer gebruiken voor commerciële doeleinden.