KLACHTFORMULIER

Wij hopen dat jouw reis naar wens verlopen is. Wanneer er zich een situatie heeft voorgedaan waardoor je reis niet aan je verwachtingen heeft voldaan, dan willen wij dat graag weten. Wij vinden het belangrijk dat onze reizigers met een goed gevoel terugkijken op de reis. Klachten nemen wij dan ook uiterst serieus. Ben je van mening dat (een deel van) jouw reis niet goed verlopen is? Meld dit dan schriftelijk aan ons via het klachtformulier. Travelhome stuurt per email een ontvangstbevestiging en neemt de klacht in behandeling. 


Wij onderzoeken de klacht en nemen indien nodig naar aanleiding van jouw opmerkingen contact op met de verhuurder/leverancier om de kwestie voor te leggen. Dit kan even duren, maar wij streven ernaar binnen 1-3 weken een reactie te geven. Je kunt in elk geval rekenen op een schriftelijke reactie binnen één maand.

 

Om een klacht in behandeling te kunnen nemen, vragen wij jou onderstaande persoonsgegevens in te vullen. Omschrijf in het opmerkingenveld zo duidelijk en concreet mogelijk de situatie. Bewaar je (huur)contracten, bonnetjes, kwitanties of andere formulieren/documenten die als bewijsmateriaal kunnen dienen. Hierom kan gevraagd worden voor een adequate afhandeling.

Jouw klacht

Jouw gegevens

*) Travelhome hanteert bij de afwikkeling van klachten de ANVR voorwaarden. Wij maken jou erop attent dat conform ANVR reisvoorwaarden jouw klacht ter plekke gemeld dient te worden aan de verhuurder, leverancier of hotelier teneinde hen in de gelegenheid te stellen de tekortkoming te verhelpen.

Indien de klacht ter plekke niet naar tevredenheid opgelost wordt, dan is het belangrijk dat je de klacht tijdens de reis alvast meldt bij Travelhome (voor informatie en noodnummer verwijzen wij je naar jouw reisbescheiden). Travelhome zal dan proberen in overleg met jou en de leverancier tot een passende oplossing te komen, zodat de reis zonder verdere problemen of oponthoud gemaakt kan worden.

Wanneer je de verhuurder en/of Travelhome niet informeert over mogelijke tekortkomingen of problemen en hen niet in de gelegenheid stelt bij te dragen aan een oplossing (ter plekke) kan het recht op compensatie en/of schadevergoedig worden beperkt of uitgesloten. Indien je zónder overleg en/of toestemming kosten maakt en naar eigen inzicht alternatieven inzet, heb je geen recht op schadevergoeding.

Klachten kunnen tot uiterlijk één maand na terugkeer in Nederland schriftelijk ingediend worden. Relevante informatie, contract, (schade)rapport, fotomateriaal etc. kun je hierbij toevoegen. Ná deze periode wordt de klacht niet in behandeling genomen tenzij je hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft.

Travelhome zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid opgelost is of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, kun je desgewenst uiterlijk binnen 12 maanden na de datum van indiening van de klacht, het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP in Den Haag. Zie voorwaarden op www.degeschillencommissie.nl