ALGEMENE VOORWAARDEN

GELDIG VOOR BOEKINGEN GEMAAKT VANAF 1 FEBRUARI 2021

I. ALGEMENE BEPALINGEN ANVR

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
1.1 Als je een pakketreis bij Travelhome boekt ga je een reisovereenkomst aan met Travelhome. Een pakketreis is een door de Travelhome samengestelde reis die een overnachting omvat of tenminste 24 uur duurt en die twee of meer verschillende reisdiensten bevat: personenvervoer, accommodatie, verhuur van auto’s of andere motorvoertuigen, een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst die een significant onderdeel van de reis uitmaakt in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302 (hierna verder: “pakketreis”). In geval dat zijn zowel de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen en aanvullend hoofdstuk II van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 In het geval je één losse reisdienst - bijvoorbeeld alleen camperhuur (‘camper only’) - boekt bij Travelhome zijn de ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en aanvullend hoofdstuk II van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

II AANVULLENDE VOORWAARDEN

2. ANVR-REIZIGERSVOORWAARDENANVR Logo
Travelhome (K.v.K. 30147625) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie.

Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de specifieke voorwaarden uit de ANVR-Reizigersvoorwaarden die van toepassing zijn op jouw boeking, t.w. de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden en overige ANVR-informatie. 

De navolgende bepalingen zijn door Travelhome zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Je gaat voor de huur van de camper ter plaatse een contract aan met de verhuurder. Op de huur van de camper zijn de voorwaarden van de desbetreffende verhuurder van toepassing. Op het vervoer door de luchtvaartmaatschappij zijn hun algemene vervoersvoorwaarden ANVR van toepassing.

3.  BASISRECHTEN
Indien je een pakketreis bij Travelhome hebt geboekt, kun je aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Travelhome is ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis. Travelhome beschikt ook over de wettelijke verplichte bescherming om je terug te betalen en, indien het vervoer is inbegrepen in de pakketreis, te repatriëren ingeval zij insolvent wordt. Meer informatie over basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302 kun je vinden in bijlage 1 Deel A van de Richtlijn. Aan deze basisrechten is invulling gegeven in de ANVR-Reisvoorwaarden, de garantieregeling van de SGR, het Calamiteitenfonds, deze Aanvullende reisvoorwaarden en in de (reis)informatie verstrekt door de reisorganisator.

4. STICHTING GARANTIEFONDS REISGELDEN (SGR) SGRSGR Logo
Travelhome (K.v.K. 30147625) is aangesloten bij SGR. Je kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

CONSUMENTENBIJDRAGE SGR
Sinds 1 februari 2021 betaalt iedere consument die een reis boekt bij een bij SGR aangesloten reisorganisatie €5,- per persoon per boeking. Jarenlang was garantie op jouw geboekte vakantie gratis, maar ook na de coronacrisis moet het garantiefonds er voor je zijn, zodat jij onbezorgd op reis kunt blijven gaan.

De verplichte consumentenbijdrage SGR bedraagt €5,- per persoon bij boeking van een pakketreis. Kinderen tot 2 jaar (op het moment van boeken) betalen geen bijdrage.
De verplichte consumentenbijdrage SGR bedraagt €10,- per boeking bij boeking van losse camperhuur.

5. SGRZ NVSGRZ logo
Travelhome (K.v.K. 30147625) is aangesloten bij SGRZ. Je kunt dit controleren via www.sgrz.nl. Binnen de grenzen van de SGRZ-garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR  SGRZZ. De SGRZ Garantie houdt in dat de opdrachtgever ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

6. CALAMITEITENFONDS (ALLEEN VOOR NEDERLANDS INGEZETENEN)Calamiteitenfonds Logo
Travelhome (K.v.K. 30147625) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat jij als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is: 

 • (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; 
 • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij jou vervroegd moeten repatriëren. 

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

De verplichte bijdrage bedraagt €2,50 per boeking.

Deze heffing wordt altijd in rekening gebracht door de partij waar de klant aan betaalt. Het maakt dan niet uit of de retailer een of meerdere pakketten van Calamiteitenfondsdeelnemers verkoopt, er wordt dan per boeking altijd maar één keer de bijdrage betaald.

7. REISVOORSTEL EN BOEKING
Indien je serieuze plannen hebt een camperreis te gaan ondernemen, maar vooraf wil weten wat de mogelijkheden en de kosten zijn, dan kun je vrijblijvend een gratis kostenopgave / reisvoorstel toegezonden krijgen. Bekijk hier het reisvoorstelformulier. Om je reis te boeken raden wij je aan onze website te gebruiken. Je wordt op een complete en overzichtelijke manier door het hele boekingsproces geleid en je hebt beschikking over de meest actuele reisinformatie.

Je kunt uitsluitend schriftelijk een boeking maken, dus via onze website, per e-mail of tijdens een afspraak bij ons op kantoor.

Je gaat dan akkoord met de Reisvoorwaarden of Boekingsvoorwaarden van ANVR en Travelhome. Telefonisch kunnen geen boekingen gemaakt worden. Zodra je een reis via onze website of per e-mail geboekt hebt, kun je niet meer kosteloos annuleren of wijzigen. Dit geldt ook voor boekingen die nog ‘op aanvraag’ zijn. Indien wij de reis conform je wensen kunnen reserveren, dan is je boeking definitief.

Reserveer je een vliegreis bij Travelhome dan zullen wij je (06) telefoonnummer en e-mailadres doorgeven aan de luchtvaartmaatschappij. Dit zodat zij je vooraf of tijdens de reis, indien nodig, rechtstreeks kunnen contacteren. Je gegevens zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Wil je niet dat Travelhome jouw gegevens doorgeeft aan de luchtvaartmaatschappij dan kun je dit bij ons per e-mail kenbaar maken.

8. BOEKINGSKOSTEN
Voor alle boekingen brengen wij €39,50 boekingskosten in rekening. Aanvullingen op een reserveringsopdracht kunnen, mits beschikbaar, binnen 5 werkdagen na de originele opdracht doorgegeven worden. Hiervoor worden géén additionele boekingskosten berekend.

9. BOEKINGEN WIJZIGEN, REISONDERDELEN BIJBOEKEN
Indien je na boeking wil wijzigen hanteren wij hiervoor kosten. Ook berekenen wij eventuele extra kosten voor wijzigingen van de leverancier aan je door. Let op; deze kosten van de leverancier kunnen oplopen tot een maximum van 100% van de kosten van het moment van boeken. Wij adviseren om de totale reis in één keer vast te leggen om administratiekosten te voorkomen.

Travelhome berekent de volgende administratiekosten per bijboeking van extra reisonderdelen in een bestaande reservering:

 • Vanaf 5 werkdagen na reservering tot 56 dagen voor vertrek: €15
 • Vanaf 56 dagen tot 14 dagen voor vertrek: €39,50

Het bijboeken van een reisverzekering en de No Risk Camperverzekering kan gedaan worden zonder administratiekosten tot 14 dagen voor vertrek. De premie van de verzekering moet voldaan zijn vóórdat de camperhuur aanvangt.
Binnen 14 dagen voor vertrek zijn bijboekingen niet meer mogelijk.

Travelhome berekent de volgende administratiekosten voor wijzigingen in het originele reisplan:

 • Tot 42 dagen voor vertrek: €50
 • Vanaf 42 dagen tot 14 dagen voor vertrek: €100

Binnen 14 dagen voor vertrek zijn wijzigingen niet meer mogelijk.

In geval van een bijboeking/wijziging worden eventuele extra kosten van de leverancier, ongeacht het tijdstip van bijboeken/wijzigen, aan je doorberekend.

Wijzigingen en/of het bijboeken van extra reisonderdelen dienen schriftelijk aan Travelhome te worden bevestigd. Dit kan per e-mail via backoffice@travelhome.nl of per post o.v.v. je referentienummer dat je bij de opdrachtbevestiging ontvangen hebt.

10. ANNULEREN
Indien je de reis moet annuleren, dien je dit schriftelijk te doen aan Travelhome via backoffice@travelhome.nl of per post naar Bogardeind 229, 5664 EG, Geldrop.
In plaats van artikel 9.2 van de ANVR-Reisvoorwaarden geldt de volgende bepaling ten aanzien van opzegging (annulering) door de reiziger. De reiziger is, naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten en verzekeringspremie, de volgende annuleringskosten aan de reisorganisator terstond verschuldigd:

 • bij annulering tot de 56ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling of 20% van de reissom, welke hoger is.*
 • bij annulering vanaf de 56ste kalenderdag (inclusief) tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 30% van de reissom;*
 • bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;*
 • bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;*
 • bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 7de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 90% van de reissom;*
 • bij annulering vanaf de 7de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 100% van de reissom;*
  *Te allen tijde wordt tevens het bedrag van de eventuele annuleringsverzekering, boekingskosten, bijdrage aan SGR en bijdrage aan het Calamiteitenfonds berekend.

Let op:
Voor vliegtickets gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. De annuleringskosten hiervoor kunnen oplopen tot 100% van de (ticket)kosten vanaf het moment van boeken. Wanneer je extra opties hebt bijgeboekt, zoals het option plus pakket of een upgrade naar andere klasse, kan het voorkomen dat de leverancier/vliegmaatschappij ook deze kosten tot 100% in rekening brengt.

In het zeldzame geval dat de annuleringskosten van de camperverhuurder en/of de overige reisonderdelen hoger zijn dan onze reguliere annuleringskosten, kunnen deze oplopen tot een maximum van 100% van de kosten van het moment van boeken.

Deze afwijkende annuleringsvoorwaarden staan duidelijk aangegeven op onze website bij de aanbieding en/of bij je reisvoorstel.

Mocht je vragen hebben over de afwijkende annuleringsvoorwaarden kun je, per e-mail of telefonisch, contact opnemen met Travelhome.

Begeleide camperreizen:

De annuleringsvoorwaarden voor de begeleide camperreizen van Travelhome zijn afwijkend.

 • Bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling conform de aanbetalingsvoorwaarden voor groepsreizen. 
 • Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot op de vertrekdag of later: 100% annuleringskosten.

11. WIJZE VAN BETALING
Bij reservering betaal je 20% van de reissom met een minimum van €250 + het bedrag van de reis- en/of annuleringsverzekering, eventueel ANWB No Risk camperverzekering, boekingskosten, SGR bijdrage en bijdrage aan het calamiteitenfonds. Contant betalen of betalen per creditcard is niet mogelijk. De restantbetaling dient zes weken voor vertrek in het bezit te zijn van Travelhome.

Een aantal (vlieg)maatschappijen en camperverhuurders verlangt na boeking onmiddellijke betaling van de gehele reissom of een deel hiervan, dit zal je vóór boeking worden medegedeeld. Je dient dan de reissom per omgaande aan Travelhome te betalen. Als je binnen 6 weken voor vertrek de reis boekt, dien je de gehele reissom per omgaande te betalen.

De betalingsvoorwaarden voor de begeleide camperreizen van Travelhome zijn afwijkend t.a.v. de individuele reizen. De aanbetaling is €2500 per boeking met een minimum van 15% van de totale reissom. De restantbetaling dient zes weken voor vertrek in het bezit te zijn van Travelhome.

12. TARIEVEN
Op onze website www.travelhome.nl staat alle actuele reisinformatie. Je kunt kiezen voor pakketreizen, waarbij een camperhuur, hotelovernachting(en) en/of vlucht samen gecombineerd worden in één pakket. Alle onderdelen zoals camperhuur, hotelovernachting(en) en vlucht zijn op basis van beschikbaarheid.

Daarnaast heb je ook de keuze om alle reisonderdelen los met elkaar te combineren of enkel voor camperhuur te kiezen. Eveneens op onze website wordt per reis aangegeven wat wel en niet is inbegrepen in de reissom. Wij bieden onze reizen aan zonder verborgen kosten, zoals luchthavenbelasting, (internationale) toeslagen en andere onvermijdelijke kosten. Hierin volgen wij de richtlijnen zoals opgesteld door de Code Commissie Reisaanbiedingen. Indien je kiest voor een maatwerkreis waarbij diverse reisonderdelen los met elkaar gecombineerd worden, of enkel voor camperhuur, dan staan alle onvermijdelijke kosten op het offerte-overzicht vermeld.

Travelhome werkt met prijsflexibiliteit, dat wil zeggen dat onze prijzen voor pakketreizen en camperhuur door het jaar heen kunnen veranderen. Zo worden er incidenteel vroegboekkortingen gegeven, evenals kortingen voor de allerlaatste plaatsen. Ook prijsverhogingen kunnen optreden wanneer wij bijvoorbeeld geconfronteerd worden met hogere kosten. De gepubliceerde reissom op het moment van boeking is van toepassing voor jouw reis. Deze kan niet zonder reden - anders dan toegestaan volgens de ANVR Reizigersvoorwaarden door Travelhome worden veranderd.

13. KOERSGARANTIE EN TOESLAGEN
Indien de koers van de betreffende munt daalt of stijgt, heeft dit na boeking geen effect op de reissom. De ANVR-Reizigersvoorwaarden zijn van toepassing in geval van toeslagen betreffende (luchthaven)belastingen en (internationale) toeslagen. Het kan voorkomen dat door een maatregel genomen door de leverancier een wijziging kan optreden in de betalingsvoorwaarden. In dat geval zal Travelhome je tijdig informeren en in de gelegenheid stellen aan de gewijzigde maatregel/voorwaarden/verplichting te voldoen, zodat de overeengekomen prijs gewaarborgd kan blijven. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij een wijziging in betaaldatum limiet of taxverhoging.

14. LUCHTHAVENBELASTING, (INTERNATIONALE) TOESLAGEN EN TARIEFSVERHOGINGEN EN HET TRAVELHOME TICKET GARANTIE PLAN
De ANVR-Reizigersvoorwaarden zijn van toepassing in geval van toeslagen betreffende (luchthaven)belastingen en (internationale) toeslagen. Bij het reserveren van een vliegticket, krijg je automatisch ook te maken met brandstofprijzen, internationale toeslagen en luchthavenbelastingen. Het komt regelmatig voor dat een luchtvaartmaatschappij stijgingen in de brandstoftoeslag, internationale toeslagen en/of luchthavenbelastingen doorvoert. Helaas zijn wij dan genoodzaakt deze verhogingen aan je door te belasten; deze stijgingen kunnen oplopen tot wel enkele honderden euro's.
Om deze mogelijke kostenverhogingen te voorkomen, bieden wij je de mogelijkheid je tickets te verzekeren met het Travelhome Ticket Garantie Plan.

15. REISDUUR
De reisduur wordt in hele dagen vermeld. De dagen van vertrek en aankomst worden daarin meegeteld, ongeacht de vertrek- en aankomsttijden. 
Camperhuur wordt in de Verenigde Staten en Canada in nachten uitgedrukt. In Australië en Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Europa rekent men echter per kalenderdag. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij camperhuur toch in nachten wordt uitgedrukt, dit staat dan nadrukkelijk vermeld in de tariefsinformatie op onze website of op je offerte en/of factuur.

16. VERZEKERINGEN  
Het is belangrijk dat je goed verzekerd op reis gaat. Travelhome biedt een compleet verzekeringspakket aan van ANWB Verzekeren. Informeer voor boeking naar alle mogelijkheden.

17. BORGSOM & CREDITCARD
Houd rekening met de betaling van een borgsom voor camperhuur. Travelhome aanvaart geen aansprakelijkheid voor betaling van borgsommen. Een creditcard is bij veel camperverhuurders verplicht om de borg veilig te stellen. Je draagt zelf zorg dat de limiet van je creditcard voldoende toereikend is voor de betaling van borgsom(men). Houd er rekening mee dat bij vele banken de bankpas uitgeschakeld wordt voor gebruik buiten Europa. Informeer hierover tijdig bij je bank.

Betalingen per creditcard kunnen kosten met zich meebrengen. Voor betalingen per creditcard kan de camperverhuurder een toeslag rekenen. Deze toeslag varieert per verhuurder en ligt in de regel tussen de 2% en 4% van het totaalbedrag. Deze kosten worden niet gerestitueerd.

Gedurende je huurperiode kan de koers fluctueren. Het kan voorkomen dat er koersverschil in je voor- of nadeel ontstaat. Eventuele koersverschillen worden niet gecompenseerd.

18. REISDOCUMENTEN
Voor het reizen naar intercontinentale bestemmingen van Travelhome moet je in het bezit te zijn van een geldig Nederlands paspoort. Daarnaast moet je paspoort voor enkele bestemmingen nog enkele maanden geldig zijn na terugkomst in Nederland. Op de website www.visumdienst.com vind je per bestemming de meest actuele informatie over de regels m.b.t. je paspoort. Voor diverse landen binnen de Europese Unie is een identiteitskaart voldoende. Kijk op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart voor een actueel overzicht van de landen waar een ID-kaart voldoende is. 
Meer informatie over benodigde reisdocumenten (ESTA, eTA, etc.) kun je terugvinden op onze FAQ-pagina, en in je reisbescheiden.

19. GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN
Voor de bestemmingen die Travelhome aanbiedt, kunnen adviezen en voorschriften gelden op het gebied van de gezondheid. Voor actuele informatie verwijzen wij je naar de GGD in je woonplaats.

20. PRIVACY
Travelhome gaat zeer zorgvuldig met je gegevens om. Lees het privacy statement voor meer informatie.

21. KLACHTEN
In geval van een klacht zijn de ANVR-voorwaarden waarmee je akkoord bent gegaan bij boeking, van toepassing. Wezenlijke klachten die de reisbeleving beïnvloeden dienen, tijdens de reis, bij de leverancier (luchtvaartmaatschappij/verhuurder/hotelier) gemeld te worden met als doel in overleg een passende oplossing te kunnen bewerkstelligen. Mocht dit niet succesvol zijn, dient de klacht tijdens de reis, bij de reisorganisator gemeld te worden. Klachten kunnen gericht worden aan customerservice@travelhome.nl. 

22. BETTER HOLIDAYS 
Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor jou bijzonder is, maar straks ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

23. BESTRIJD KINDERMISBRUIK, OOK IN HET BUITENLAND!
Wij steunen actief de ANVR en Defence for Children - ECPAT in de bestrijding van kinderuitbuiting in vakantielanden. Wij nodigen jou uit met ons alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden op www.dontlookaway.nl, ook als dit begaan is in het buitenland! Meer informatie over het bestrijden van kindermisbruik is bij de reisleiding beschikbaar.

Heb je jouw reis geboekt voor 12 januari 2021 en wil je de op dat moment geldende voorwaarden inzien? Vraag een kopie op via info@travelhome.nl en dan sturen wij deze naar je toe.