Algemene Voorwaarden voor boekingen gemaakt t/m 31-3-2016

geldig voor boekingen gemaakt t/m 31-3-2016

 

1. ANVR-Consumentenvoorwaarden ANVR_logo_kleur_update

Travelhome (K.v.K. 30147625) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover.
De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A -Reisvoorwaarden- en/of Deel B -Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier dient u aan te vinken dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden  en/of Deel B: Boekingsvoorwaarden) en overige ANVR-informatie.

De navolgende bepalingen zijn door Travelhome zelf vastgesteld.
Hierover heeft geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Consumentenvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld om de positie van de consument verder te versterken.

U gaat voor de huur van de camper ter plaatse een contract aan met de verhuurder. Op de huur van de camper zijn de voorwaarden van de desbetreffende verhuurder van toepassing. Op het vervoer door de luchtvaartmaatschappij zijn hun algemene vervoersvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn bij de desbetreffende maatschappij op te vragen.

Let op:
- ANVR-Consumentenvoorwaarden deel A worden gehanteerd als u meerdere losse elementen bij Travelhome heeft geboekt, bijvoorbeeld camperhuur in combinatie met een hotelovernachting, vlucht, autohuur en/of excursies.
- ANVR-Consumentenvoorwaarden deel B worden gehanteerd als u één los element bij Travelhome heeft geboekt, bijvoorbeeld alleen camperhuur ('camper only').

*Zodra wij de ANVR-Consumentenvoorwaarden voor 2016 hebben ontvangen zullen wij bovenstaande informatie updaten.

2. Stichting Garantiefonds Reisgelden SGR

Travelhome (K.v.K. 30147625) is aangesloten bij SGR. u kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.


3. Calamiteitenfonds (alleen voor nederlands ingezetenen)

Travelhome (K.v.K. 30147625) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

4. Offerte en boeking

Indien u serieuze plannen heeft een camperreis te gaan ondernemen, maar vooraf wilt weten wat de mogelijkheden en de kosten zijn, dan kunt vrijblijvend een gratis kostenopgave / reisvoorstel toegezonden krijgen. Een offerteformulier vindt u op onze website. Om uw reis te boeken raden wij u aan onze website www.travelhome.nl te gebruiken. U wordt op een complete en overzichtelijke manier door het hele boekingsproces geleid en u heeft beschikking over de meest actuele reisinformatie.
U kunt uitsluitend schriftelijk een boeking maken, dus via onze website, per e-mail of tijdens een afspraak bij ons op kantoor.
U gaat dan akkoord met de Reisvoorwaarden of Boekingsvoorwaarden van ANVR en Travelhome. Telefonisch kunnen geen boekingen gemaakt worden. Zodra u een reis via onze website of per e-mail geboekt heeft, kunt u niet meer kosteloos annuleren of wijzigen. Dit geldt ook voor boekingen die nog ‘op aanvraag’ zijn. Indien wij de reis conform uw wensen kunnen regelen, dan is uw boeking definitief.
Reserveert u een vliegreis bij Travelhome dan zullen wij uw (06) telefoonnummer en e-mailadres doorgeven aan de luchtvaartmaatschappij. Dit zodat zij u vooraf of tijdens de reis, indien nodig, rechtstreeks kunnen contacteren. Uw gegevens zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Wilt u niet dat Travelhome uw gegevens doorgeeft aan de luchtvaartmaatschappij dan kunt u dit bij ons per e-mail kenbaar maken.

5. Boekingskosten

Voor alle boekingen brengen wij €39,50 boekingskosten + €2,50 bijdrage t.b.v. calamiteitenfonds in rekening. Indien u lid bent van de ANWB ontvangt u eenmaal €5 korting op de boekingskosten. Aanvullingen op een reserveringsopdracht kunnen, mits beschikbaar, binnen 5 werkdagen na de originele opdracht doorgegeven worden. Hiervoor worden géén additionele boekingskosten berekend.

6. Boekingen wijzigen, reisonderdelen bijboeken

Indien u na boeking wilt wijzigen (ongeacht of de reispapieren reeds gemaakt zijn) hanteren wij de ANVR-Consumentenvoorwaarden deel A of B + eventuele extra kosten voor wijzigingen van de leverancier. Let op; deze kosten van de leverancier kunnen oplopen tot een maximum van 100% van de kosten van het moment van boeken. Wij adviseren om de totale reis in één keer vast te leggen om administratiekosten te voorkomen. Travelhome berekent €27 administratiekosten per bijboeking voor aanvullingen in een bestaande reservering ná 5 werkdagen dan de originele boekingsdatum + eventuele extra kosten van de leverancier.

Travelhome berekent de volgende administratiekosten voor bijboekingen of wijzigingen vanaf 28 dagen voor vertrek:
- Vanaf 28 dagen tot 14 dagen voor vertrek: €35
- Vanaf 14 dagen tot 7 dagen voor vertrek: €60
- Vanaf 7 dagen voor vertrek zijn bijboekingen niet meer mogelijk.

Wijzigingen en/of het bijboeken van extra reisonderdelen dient schriftelijk aan Travelhome te worden bevestigd. Dit kan per e-mail via info@travelhome.nl of per post o.v.v. uw referentienummer dat u bij de opdrachtbevestiging ontvangen heeft.

7. Annuleren

Indien u de reis moet annuleren, dient u dit schriftelijk te doen aan Travelhome via info@travelhome.nl of per post naar Bogardeind 229, 5664 EG, Geldrop.
De annuleringsvoorwaarden die Travelhome in overeenstemming met artikel 12, lid 2 van de ANVR Consumentenvoorwaarden deel A (ANVR Reisvoorwaarden) hanteert, zijn als volgt:

- bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
- bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag:35% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
- bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

 
Let op:
Voor vliegtickets gelden, eveneens in overeenstemming met art. 12 lid 2 van de ANVR Consumentenvoorwaarden deel A (ANVR-Reisvoorwaarden), afwijkende annuleringsvoorwaarden. De annuleringskosten hiervoor kunnen oplopen tot 100% van de (ticket)kosten vanaf het moment van boeken. Wanneer u extra opties heeft bijgeboekt, zoals het option plus pakket of een upgrade naar andere klasse, kan het voorkomen dat de leverancier/vliegmaatschappij ook deze kosten tot 100% in rekening brengt.
Deze afwijkende annuleringsvoorwaarden staan duidelijk aangegeven bij uw reisvoorstel. 

Ook de annuleringskosten van de camperverhuurder kunnen afwijken en oplopen tot een maximum van 100% van de kosten van het moment van boeken.
Mocht u vragen hebben over de afwijkende annuleringsvoorwaarden kunt u, per e-mail of telefonisch, contact opnemen met Travelhome.

Begeleide camperreizen:
De annuleringsvoorwaarden voor de begeleide camperreizen van Travelhome zijn afwijkend.
- Bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling conform de ANVR-Consumentenvoorwaarden deel A.
- Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot op de vertrekdag of later: 100% annuleringskosten. Zie ANVR-Consumentenvoorwaarden deel A artikel 12 lid 2d afwijkende annuleringskosten.

8. Wijze van betaling

Bij reservering betaalt u 20% van de reissom met een minimum van €250 + het bedrag van de reis- en/of annuleringsverzekering, eventueel Unigarant No Risk camperverzekering, boekingskosten en bijdrage aan het calamiteitenfonds. Betaling per creditcard is niet mogelijk. Een aantal (vlieg)maatschappijen en camperverhuurders verlangt na boeking onmiddellijke betaling, dit zal u vóór boeking worden medegedeeld. U dient dan de reissom per omgaande aan Travelhome te betalen. Als u binnen 6 weken voor vertrek de reis boekt, dient u de gehele reissom per omgaande te betalen. De betalingsvoorwaarden voor de begeleide camperreizen van Travelhome zijn afwijkend t.a.v. de individuele reizen. De aanbetaling is €2500 per boeking met een minimum van 15% van de totale reissom. Restantbetaling is 6 weken voor vertrek conform de ANVR-Consumentenvoorwaarden.

9. Tarieven

Op onze website www.travelhome.nl staat alle actuele prijsinfomatie. U kunt kiezen voor pakketreizen, waarbij een camperhuur, hotelovernachting(en) en/of vlucht samen gecombineerd worden in één pakket. Alle onderdelen zoals camperhuur, hotelovernachting(en) en vlucht zijn op basis van beschikbaarheid. Daarnaast heeft u ook de keuze om alle reisonderdelen los met elkaar te combineren of enkel voor camperhuur te kiezen. Eveneens op onze website wordt per reis aangegeven wat wel en niet is inbegrepen in de reissom. Wij bieden onze reizen aan zonder verborgen kosten, zoals luchthavenbelasting, brandstoftoeslagen
en andere onvermijdelijke kosten. Hierin volgen wij de richtlijnen zoals opgesteld door de Code Commissie Reisaanbiedingen. Indien u kiest voor een maatwerkreis waarbij diverse reisonderdelen los met elkaar gecombineerd worden, of enkel voor camperhuur, dan staan alle onvermijdelijke kosten op het offerte overzicht vermeld.
Travelhome werkt met prijsflexibiliteit, dat wil zeggen dat onze prijzen voor pakketreizen en camperhuur door het jaar heen kunnen veranderen. Zo worden er incidenteel vroegboekkortingen gegeven, evenals kortingen voor de allerlaatste plaatsen. Ook prijsverhogingen kunnen optreden wanneer wij bijvoorbeeld geconfronteerd worden met hogere kosten. De gepubliceerde reissom op het moment van boeking is van toepassing voor uw reis. Deze kan niet zonder reden - anders dan toegestaan volgens de ANVR Consumentenvoorwaarden deel A - door Travelhome worden veranderd.

10. Koersgarantie en toeslagen

Indien de koers van de betreffende munt daalt of stijgt, heeft dit na boeking geen effect op de reissom. De ANVR-Consumentenvoorwaarden deel A of B zijn van toepassing in geval van toeslagen betreffende (luchthaven) belastingen en brandstoftoeslagen. Het kan voorkomen dat door een maatregel genomen door de leverancier een wijziging kan optreden in de betalingsvoorwaarden. In dat geval zal Travelhome u tijdig informeren en in de gelegenheid stellen aan de gewijzigde maatregel/voorwaarden/verplichting te voldoen, zodat de overeengekomen prijs gewaarborgd kan blijven. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij een wijziging in betaaldatum limiet of taxverhoging.

10.1 Brandstoftoeslag, luchthavenbelasting en tariefsverhogingen en het Travelhome Ticket Garantie Plan

De ANVR-reisvoorwaarden / ANVR-boekingsvoorwaarden zijn van toepassing in geval van toeslagen betreffende (luchthaven) belastingen en brandstoftoeslagen. In verband met wijzigingen in de brandstof- en olieprijzen komt het regelmatig voor dat een luchtvaartmaatschappij stijgingen in de brandstoftoeslag en/of luchthavenbelastingen doorvoert. Helaas zijn wij genoodzaakt deze verhogingen aan onze cliënten door te belasten. Om deze verhogingen te ontlopen bieden wij u graag de mogelijkheid uw ticketprijs te verzekeren met het Travelhome Ticket Garantie Plan, wat inhoudt dat u profiteert van een gegarandeerd tarief zonder de tickets direct te hoeven voldoen, tegen
betaling van een premie van €19,50 per ticket. Bij reservering kunt u kiezen uit drie opties:

Optie 1: het Travelhome Ticket Garantie Plan, zodat brandstoftoeslagen/luchthavenbelasting verhogingen niet meer aan u kunnen worden doorbelast.
Optie 2: per omgaande betalen en printen van de tickets, brandstoftoeslagen/luchthavenbelasting verhogingen niet meer aan u kunnen worden doorbelast.
Optie 3: standaard voorwaarden, geen garantie op de brandstoftoeslagen/luchthavenbelasting en eventuele nabelasting mogelijk.

Belangrijk: bij het eerder uitgeven van uw vliegtickets komen ook enkele voordelen van uw ticket te vervallen en zijn er afwijkende annulerings- en wijzigingskosten van toepassing. De annuleringskosten na het printen van het ticket kunnen oplopen tot 100% kosten en wijzigingen zijn veelal niet mogelijk. De uitgebreide uitleg over deze drie opties en de annulerings/ wijzigingsvoorwaarden vindt u hier

11. Reisduur

De reisduur wordt in hele dagen vermeld. De dagen van vertrek en aankomst worden daarin meegeteld, ongeacht de vertrek- en aankomsttijden.
Camperhuur wordt in de Verenigde Staten en Canada in nachten uitgedrukt. In Australië en Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Europa rekent men echter per kalenderdag. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij camperhuur toch in nachten wordt uitgedrukt, dit staat dan nadrukkelijk vermeld in de tariefsinformatie op onze website of op uw offerte en/of factuur.

12. Verzekeringen

Het is belangrijk dat u goed verzekerd op reis gaat. Travelhome biedt u een compleet verzekeringspakket aan van Unigarant Verzekeringen. Informeer voor uw boeking naar alle mogelijkheden. U kunt de mogelijkheden ook nalezen op http://www.travelhome.nl/unigarant-verzekeringen.

13. Borgsom & Creditcard

Houdt u rekening met de betaling van een borgsom voor camperhuur. Travelhome aanvaart geen aansprakelijkheid voor betaling van borgsommen. Een creditcard is bij veel camperverhuurders verplicht om de borg veilig te stellen. U dient zelf zorg te dragen dat het limiet van uw creditcard voldoende toereikend is voor de betaling van borgsom(men). Houd er rekening mee dat bij vele banken de bankpas uitgeschakeld wordt voor gebruik buiten Europa. Informeer hierover tijdig bij uw bank.

Betalingen per creditcard kunnen kosten met zich meebrengen. Voor betalingen per creditcard kan de camperverhuurder een toeslag rekenen. Deze toeslag varieert per verhuurder en ligt in de regel tussen de 2% en 4% van het totaalbedrag. Deze kosten worden niet gerestitueerd.

Gedurende uw huurperiode kan de koers fluctueren. Het kan voorkomen dat er koersverschil in uw voor- of nadeel ontstaat. Eventuele koersverschillen worden niet gecompenseerd.

14. Reisdocumenten

Voor het reizen naar intercontinentale bestemmingen van Travelhome dient u in het bezit te zijn van een geldig Nederlands paspoort. Daarnaast dient uw paspoort voor enkele bestemmingen nog enkele maanden geldig te zijn na terugkomst in Nederland. Op de website www.visumdienst.com vindt u per bestemming de meest actuele informatie over de regels m.b.t. uw paspoort. Voor diverse landen binnen de Europese Unie is een identiteitskaart voldoende. Kijk op www.paspoortinformatie.nl voor een actueel overzicht van de landen waar een ID-kaart voldoende is.

ESTA

Voor reizen naar de Verenigde Staten is het verplicht om het ESTA formulier in te vullen. Passagiers op vluchten naar de Verenigde Staten moeten vooraf persoonsgegevens verstrekken aan de Amerikaanse autoriteiten. De zogeheten ESTA-verklaring is onderdeel van het visa waiver programma en vervangt het bekende groene I-94W formulier. Het advies is dit uiterlijk 72 uur voordat u naar de Verenigde Staten reist aan te vragen. Reizigers die zich niet van tevoren hebben geregistreerd krijgen geen toegang tot de Verenigde Staten. Zorg er dus voor dat u de ESTA-verklaring tijdig aanvraagt alvorens u op reis gaat. Er wordt een toeslag gerekend van US$14 per aanvraag. Let op!: Bij vliegreizen via Canada naar Amerika is naast een ESTA ook een ETA toestemming nodig. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de U.S. Customs and Border Protection: http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/esta/

Het ESTA formulier dient enkel te worden ingevuld indien u per vliegtuig of per boot het land binnenkomt. Reist u vanuit Canada of Mexico naar Verenigde Staten dan vult u bij de grensovergang een groen I-94 W formulier (90 dagen geldig) in en betaalt u 6 dollar processing fee per persoon.

eta

Voor reizen naar Canada is het per 15 maart 2016 verplicht om het eTA formulier in te vullen vóór u op reis gaat. Passagiers op vluchten naar Canada moeten vooraf persoonsgegevens verstrekken aan de Canadese autoriteiten. Reizigers die zich niet van tevoren hebben geregistreerd krijgen geen toegang tot Canada. Zorg er dus voor dat u de eTA verklaring tijdig aanvraagt alvorens u op reis gaat. De kosten bedragen CA$7 per persoon en dienen betaald te worden per creditcard. Iedere reiziger dient apart een aanvraag in te vullen.
 
U kunt het eTA formulier online invullen via: http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp
 
De eTA toestemming is geldig voor een periode van 5 jaar, of totdat uw paspoort verloopt.

APIS (grensformulier) 

Het Amerikaanse Department of Homeland Security heeft in een wet vastgelegd dat alle luchtvaartmaatschappijen verplicht zijn persoonlijke data van haar passagiers op vluchten naar de Verenigde Staten door te zenden aan de Amerikaanse grensautoriteiten. Om als reiziger naar de Verenigde Staten hieraan te voldoen moet u het APIS-formulier compleet invullen en vóór vertrek op de luchthaven aan het grondpersoneel van de maatschappij waarmee u vliegt overhandigen. Wij wijzen u er op dat deze informatie absoluut noodzakelijk is om door de Amerikaanse grensautoriteiten toegelaten te worden tot de Verenigde Staten. Travelhome stuurt voor iedere reiziger een APIS-formulier mee met de reisbescheiden, met uitzondering van camper only boekingen.

15. Reisbescheiden

Circa 3 weken voor vertrek ontvangt u de reisbescheiden met campervoucher, eventuele vliegtickets en hotelvouchers. Voorwaarde is wel dat de reissom volledig voldaan moet zijn. Per boeking krijgt u één pakketje met reisbescheiden. Heeft u met meerdere gezinnen één reis geboekt, geef dit dan bij boeking door. U ontvangt dan beide een pakketje met reisbescheiden.

Alle deelnemers van de begeleide camperreizen van Travelhome krijgen per reisgezelschap één pakketje met reisbescheiden eventueel aanvullend met een tourboek.

16. Gezondheidsvoorschriften

Voor de bestemmingen die Travelhome aanbiedt, kunnen adviezen en voorschriften gelden op het gebied van de gezondheid. Voor actuele informatie verwijzen wij u naar de GGD in uw woonplaats.

17. Klachten

In geval van een klacht zijn de ANVR-Consumentenvoorwaarden deel A/ ANVR-Consumentenvoorwaarden deel B van toepassing. Wezenlijke klachten die de reisbeleving beïnvloeden dienen, tijdens de reis, bij de leverancier (luchtvaartmaatschappij/verhuurder/hotelier) gemeld te worden met als doel in overleg een passende oplossing te kunnen bewerkstelligen. Mocht dit niet succesvol zijn, dient de klacht tijdens de reis, bij de reisorganisator gemeld te worden. Klachten kunnen gericht worden aan customerservice@travelhome.nl. 

18. better Holidays 

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor (n)u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij u geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur ervaart, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

19. bestrijding Kindersekstoerisme

Wij steunen actief de ANVR en ECPAT in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden www.meldkindersekstoerisme.nl.
Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.