Algemene Voorwaarden

geldig voor boekingen gemaakt in de periode 01 augustus t/m 11 oktober 2017

 

1. ANVR-Consumentenvoorwaarden ANVR_logo_kleur_update

Travelhome (K.v.K. 30147625) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover.
De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reisvoorwaarden en Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier dient u aan te vinken dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reisvoorwaarden  en/of Boekingsvoorwaarden) en overige ANVR-informatie.

De navolgende bepalingen zijn door Travelhome zelf vastgesteld.
Hierover heeft geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Consumentenvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld om de positie van de consument verder te versterken.

U gaat voor de huur van de camper ter plaatse een contract aan met de verhuurder. Op de huur van de camper zijn de voorwaarden van de desbetreffende verhuurder van toepassing. Op het vervoer door de luchtvaartmaatschappij zijn hun algemene vervoersvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn bij de desbetreffende maatschappij op te vragen.

Let op:
- ANVR-Reisvoorwaarden worden gehanteerd als u meerdere losse elementen bij Travelhome heeft geboekt, bijvoorbeeld camperhuur in combinatie met een hotelovernachting, vlucht, autohuur en/of excursies.
- ANVR-boekingsvoorwaarden worden gehanteerd als u één los element bij Travelhome heeft geboekt, bijvoorbeeld alleen camperhuur ('camper only').

Aanvullende reisvoorwaarden ANWB Reizen.
Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de ANVR Reisvoorwaarden zoals die met ingang van 1 april 2016 luiden en zijn van toepassing op alle boekingen, geboekt vanaf 1 april 2016. Deze aanvullende reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reizen van de reisorganisaties binnen ANWB Reizen Beheer BV. Klik hier voor het lezen en opslaan van de Aanvullende reisvoorwaarden ANWB Reizen.

2. Stichting Garantiefonds Reisgelden SGR

Travelhome (K.v.K. 30147625) is aangesloten bij SGR. u kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

3. Calamiteitenfonds (alleen voor nederlands ingezetenen)

Travelhome (K.v.K. 30147625) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

De verplichte bijdrage bedraagt €2,50 per boeking

4. Reisvoorstel en boeking

Indien u serieuze plannen heeft een camperreis te gaan ondernemen, maar vooraf wilt weten wat de mogelijkheden en de kosten zijn, dan kunt vrijblijvend een gratis kostenopgave / reisvoorstel toegezonden krijgen. Een reisvoorstelformulier vindt u op onze website. Om uw reis te boeken raden wij u aan onze website www.travelhome.nl te gebruiken. U wordt op een complete en overzichtelijke manier door het hele boekingsproces geleid en u heeft beschikking over de meest actuele reisinformatie.
U kunt uitsluitend schriftelijk een boeking maken, dus via onze website, per e-mail of tijdens een afspraak bij ons op kantoor.
U gaat dan akkoord met de Reisvoorwaarden of Boekingsvoorwaarden van ANVR en Travelhome. Telefonisch kunnen geen boekingen gemaakt worden. Zodra u een reis via onze website of per e-mail geboekt heeft, kunt u niet meer kosteloos annuleren of wijzigen. Dit geldt ook voor boekingen die nog ‘op aanvraag’ zijn. Indien wij de reis conform uw wensen kunnen reserveren, dan is uw boeking definitief.
Reserveert u een vliegreis bij Travelhome dan zullen wij uw (06) telefoonnummer en e-mailadres doorgeven aan de luchtvaartmaatschappij. Dit zodat zij u vooraf of tijdens de reis, indien nodig, rechtstreeks kunnen contacteren. Uw gegevens zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Wilt u niet dat Travelhome uw gegevens doorgeeft aan de luchtvaartmaatschappij dan kunt u dit bij ons per e-mail kenbaar maken.

5. Boekingskosten

Voor alle boekingen brengen wij €39,50 boekingskosten in rekening. Aanvullingen op een reserveringsopdracht kunnen, mits beschikbaar, binnen 5 werkdagen na de originele opdracht doorgegeven worden. Hiervoor worden géén additionele boekingskosten berekend. 

6. Boekingen wijzigen, reisonderdelen bijboeken

Indien u na boeking wilt wijzigen hanteren wij hiervoor kosten. Ook berekenen wij eventuele extra kosten voor wijzigingen van de leverancier aan u door. Let op; deze kosten van de leverancier kunnen oplopen tot een maximum van 100% van de kosten van het moment van boeken. Wij adviseren om de totale reis in één keer vast te leggen om administratiekosten te voorkomen.

Travelhome berekent de volgende administratiekosten per bijboeking van extra reisonderdelen in een bestaande reservering:
- Vanaf 5 werkdagen na reservering tot 56 dagen voor vertrek: €15
- Vanaf 56 dagen tot 14 dagen voor vertrek: €39,50
- Binnen 14 dagen voor vertrek zijn bijboekingen niet meer mogelijk.
Het bijboeken van een No Risk Camperverzekering of reisverzekering kan gedaan worden zonder administratiekosten tot 14 dagen voor vertrek.

Travelhome berekent de volgende administratiekosten voor wijzigingen in het originele reisplan
- Tot 42 dagen voor vertrek: €50
- Vanaf 42 dagen tot 14 dagen voor vertrek: €100
- Binnen 14 dagen voor vertrek zijn wijzigingen niet meer mogelijk.

In geval van een bijboeking/wijziging worden eventuele extra kosten van de leverancier, ongeacht het tijdstip van bijboeken/wijzigen, aan u doorberekend.

Wijzigingen en/of het bijboeken van extra reisonderdelen dient schriftelijk aan Travelhome te worden bevestigd. Dit kan per e-mail via info@travelhome.nl of per post o.v.v. uw referentienummer dat u bij de opdrachtbevestiging ontvangen heeft.

7. Annuleren

Indien u de reis moet annuleren, dient u dit schriftelijk te doen aan Travelhome via info@travelhome.nl of per post naar Bogardeind 229, 5664 EG, Geldrop.
De annuleringsvoorwaarden die Travelhome hanteert, zijn als volgt:

- bij annulering tot de 56ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling of 20% van de reissom, welke hoger is.*
- bij annulering vanaf de 56ste kalenderdag (inclusief) tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 30% van de reissom;*
- bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;*
- bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;*
- bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 7de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 90% van de reissom;*
- bij annulering vanaf de 7de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 100% van de reissom;*

*Te allen tijde wordt tevens het bedrag van de eventuele annuleringsverzekering, boekingskosten en bijdrage aan het calamiteitenfonds berekend.

Let op:
Voor vliegtickets gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. De annuleringskosten hiervoor kunnen oplopen tot 100% van de (ticket)kosten vanaf het moment van boeken. Wanneer u extra opties heeft bijgeboekt, zoals het option plus pakket of een upgrade naar andere klasse, kan het voorkomen dat de leverancier/vliegmaatschappij ook deze kosten tot 100% in rekening brengt.

Ook de annuleringskosten van de camperverhuurder en de overige reisonderdelen kunnen afwijken en oplopen tot een maximum van 100% van de kosten van het moment van boeken.

Deze afwijkende annuleringsvoorwaarden staan duidelijk aangegeven op onze website bij de aanbieding en/of bij uw reisvoorstel.
Mocht u vragen hebben over de afwijkende annuleringsvoorwaarden kunt u, per e-mail of telefonisch, contact opnemen met Travelhome.

Begeleide camperreizen:
De annuleringsvoorwaarden voor de begeleide camperreizen van Travelhome zijn afwijkend.
- Bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling conform de aanbetalingsvoorwaarden voor groepsreizen.
- Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot op de vertrekdag of later: 100% annuleringskosten.

8. Wijze van betaling

Bij reservering betaalt u 20% van de reissom met een minimum van €250 + het bedrag van de reis- en/of annuleringsverzekering, eventueel Unigarant No Risk camperverzekering, boekingskosten en bijdrage aan het calamiteitenfonds. Contant betalen of betalen per creditcard is niet mogelijk. Een aantal (vlieg)maatschappijen en camperverhuurders verlangt na boeking onmiddellijke betaling, dit zal u vóór boeking worden medegedeeld. U dient dan de reissom per omgaande aan Travelhome te betalen. Als u binnen 6 weken voor vertrek de reis boekt, dient u de gehele reissom per omgaande te betalen. De betalingsvoorwaarden voor de begeleide camperreizen van Travelhome zijn afwijkend t.a.v. de individuele reizen. De aanbetaling is €2500 per boeking met een minimum van 15% van de totale reissom. Restantbetaling is 6 weken voor vertrek.

Bent u ANWB-lid en boekt u een vakantie bij één van de ANWB reisorganisaties, dan hoeft u nu niet meer aan te betalen! 

De voorwaarden van deze actie zijn:
•         Indien de reiziger ANWB-lid is, verlangt de reisorganisator bij de totstandkoming van de overeenkomst geen aanbetaling op de reissom van de reiziger
•         De reiziger dient wel de totale premie en poliskosten van de eventueel, bij de reservering gesloten reis- en/of annuleringsverzekering, direct volledig te voldoen. Ook de kosten voor vliegtickets met een ticketing fee (bij Travelhome ook de zogenaamde markttarief tickets) moeten direct bij de reservering worden voldaan
•         Het totaal uitstaande bedrag van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de vertrekdatum volledig aan de reisorganisator zijn voldaan. Wij versturen géén betalingsherinnering.
•         Indien de overeenkomst binnen zes weken vóór de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan
•         Deze actie loopt van 1 juli 2016 tot en met 31 augustus 2017 en is van toepassing op alle reizen van alle ANWB reisbedrijven (Pharos Reizen, FOX Verre Reizen, SNP Natuurreizen, Kampeerreizen van ANWB, Cruise Travel Nederland, Travelhome en Pin High Golftravel) en ANWB Ledenreizen
•         De ANVR consumentenvoorwaarden en aanvullende reisvoorwaarden van de reisorganisatie blijven van kracht

9. Tarieven

Op onze website www.travelhome.nl staat alle actuele prijsinfomatie. U kunt kiezen voor pakketreizen, waarbij een camperhuur, hotelovernachting(en) en/of vlucht samen gecombineerd worden in één pakket. Alle onderdelen zoals camperhuur, hotelovernachting(en) en vlucht zijn op basis van beschikbaarheid. Daarnaast heeft u ook de keuze om alle reisonderdelen los met elkaar te combineren of enkel voor camperhuur te kiezen. Eveneens op onze website wordt per reis aangegeven wat wel en niet is inbegrepen in de reissom. Wij bieden onze reizen aan zonder verborgen kosten, zoals luchthavenbelasting, (internationale) toeslagen en andere onvermijdelijke kosten. Hierin volgen wij de richtlijnen zoals opgesteld door de Code Commissie Reisaanbiedingen. Indien u kiest voor een maatwerkreis waarbij diverse reisonderdelen los met elkaar gecombineerd worden, of enkel voor camperhuur, dan staan alle onvermijdelijke kosten op het offerte overzicht vermeld.
Travelhome werkt met prijsflexibiliteit, dat wil zeggen dat onze prijzen voor pakketreizen en camperhuur door het jaar heen kunnen veranderen. Zo worden er incidenteel vroegboekkortingen gegeven, evenals kortingen voor de allerlaatste plaatsen. Ook prijsverhogingen kunnen optreden wanneer wij bijvoorbeeld geconfronteerd worden met hogere kosten. De gepubliceerde reissom op het moment van boeking is van toepassing voor uw reis. Deze kan niet zonder reden - anders dan toegestaan volgens de ANVR Consumentenvoorwaarden door Travelhome worden veranderd.

10. Koersgarantie en toeslagen

Indien de koers van de betreffende munt daalt of stijgt, heeft dit na boeking geen effect op de reissom. De ANVR-Consumentenvoorwaarden zijn van toepassing in geval van toeslagen betreffende (luchthaven) belastingen en (internationale) toeslagen. Het kan voorkomen dat door een maatregel genomen door de leverancier een wijziging kan optreden in de betalingsvoorwaarden. In dat geval zal Travelhome u tijdig informeren en in de gelegenheid stellen aan de gewijzigde maatregel/voorwaarden/verplichting te voldoen, zodat de overeengekomen prijs gewaarborgd kan blijven. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij een wijziging in betaaldatum limiet of taxverhoging.

10.1 Luchthavenbelasting, (internationale) toeslagen en tariefsverhogingen en het Travelhome Ticket Garantie Plan

De ANVR-reisvoorwaarden / ANVR-boekingsvoorwaarden zijn van toepassing in geval van toeslagen betreffende (luchthaven) belastingen en (internationale) toeslagen. Bij het reserveren van een vliegticket, krijgt u automatisch ook te maken met brandstofprijzen, internationale toeslagen en luchthavenbelastingen. Het komt regelmatig voor dat een luchtvaartmaatschappij stijgingen in de brandstoftoeslag, internationale toeslagen en/of luchthavenbelastingen doorvoert. Helaas zijn wij dan genoodzaakt deze verhogingen aan u door te belasten; deze kunnen oplopen tot wel Euro 50 per persoon.
Om deze mogelijke kostenverhogingen voor u te voorkomen, bieden wij u graag de mogelijkheid uw tickets te verzekeren met het Travelhome Ticket Garantie Plan.

Welke mogelijkheden heeft u?
Optie 1: het Travelhome Ticket Garantie Plan -  flexibel & verzekerd van een vaste prijs
Optie 2: direct betalen en definitief maken van uw tickets  - zekerheid van een vaste prijs
Optie 3: standaard voorwaarden – flexibiliteit & kans op prijsstijgingen

Belangrijk: bij het eerder uitgeven van uw vliegtickets komen ook enkele voordelen van uw ticket te vervallen en zijn er afwijkende annulerings- en wijzigingskosten van toepassing. De annuleringskosten na het printen van het ticket kunnen oplopen tot 100% kosten en wijzigingen zijn veelal niet mogelijk. De uitgebreide uitleg over deze drie opties en de annulerings/ wijzigingsvoorwaarden vindt u hier.

11. Reisduur

De reisduur wordt in hele dagen vermeld. De dagen van vertrek en aankomst worden daarin meegeteld, ongeacht de vertrek- en aankomsttijden.
Camperhuur wordt in de Verenigde Staten en Canada in nachten uitgedrukt. In Australië en Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Europa rekent men echter per kalenderdag. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij camperhuur toch in nachten wordt uitgedrukt, dit staat dan nadrukkelijk vermeld in de tariefsinformatie op onze website of op uw offerte en/of factuur.

12. Verzekeringen

Het is belangrijk dat u goed verzekerd op reis gaat. Travelhome biedt u een compleet verzekeringspakket aan van Unigarant Verzekeringen. Informeer voor uw boeking naar alle mogelijkheden. U kunt de mogelijkheden ook nalezen op http://www.travelhome.nl/unigarant-verzekeringen.

13. Borgsom & Creditcard

Houdt u rekening met de betaling van een borgsom voor camperhuur. Travelhome aanvaart geen aansprakelijkheid voor betaling van borgsommen. Een creditcard is bij veel camperverhuurders verplicht om de borg veilig te stellen. U dient zelf zorg te dragen dat het limiet van uw creditcard voldoende toereikend is voor de betaling van borgsom(men). Houd er rekening mee dat bij vele banken de bankpas uitgeschakeld wordt voor gebruik buiten Europa. Informeer hierover tijdig bij uw bank.

Betalingen per creditcard kunnen kosten met zich meebrengen. Voor betalingen per creditcard kan de camperverhuurder een toeslag rekenen. Deze toeslag varieert per verhuurder en ligt in de regel tussen de 2% en 4% van het totaalbedrag. Deze kosten worden niet gerestitueerd.

Gedurende uw huurperiode kan de koers fluctueren. Het kan voorkomen dat er koersverschil in uw voor- of nadeel ontstaat. Eventuele koersverschillen worden niet gecompenseerd.

14. Reisdocumenten

Voor het reizen naar intercontinentale bestemmingen van Travelhome dient u in het bezit te zijn van een geldig Nederlands paspoort. Daarnaast dient uw paspoort voor enkele bestemmingen nog enkele maanden geldig te zijn na terugkomst in Nederland. Op de website www.visumdienst.com vindt u per bestemming de meest actuele informatie over de regels m.b.t. uw paspoort. Voor diverse landen binnen de Europese Unie is een identiteitskaart voldoende. Kijk op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart voor een actueel overzicht van de landen waar een ID-kaart voldoende is.

Meer informatie over benodigde reisdocumenten (ESTA, eTA, etc.) kunt u terugvinden op onze FAQ pagina, en in uw reisbescheiden.

15. Gezondheidsvoorschriften

Voor de bestemmingen die Travelhome aanbiedt, kunnen adviezen en voorschriften gelden op het gebied van de gezondheid. Voor actuele informatie verwijzen wij u naar de GGD in uw woonplaats.

16. Klachten

In geval van een klacht zijn de ANVR-Consumentenvoorwaarden van toepassing. Wezenlijke klachten die de reisbeleving beïnvloeden dienen, tijdens de reis, bij de leverancier (luchtvaartmaatschappij/verhuurder/hotelier) gemeld te worden met als doel in overleg een passende oplossing te kunnen bewerkstelligen. Mocht dit niet succesvol zijn, dient de klacht tijdens de reis, bij de reisorganisator gemeld te worden. Klachten kunnen gericht worden aan customerservice@travelhome.nl. 

17. better Holidays 

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor (n)u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij u geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur ervaart, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

18. bestrijding Kindersekstoerisme

Wij steunen actief de ANVR en ECPAT in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden www.meldkindersekstoerisme.nl.
Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.

Klik hier voor de algemene voorwaarden voor boekingen gemaakt t/m 31 maart 2016

Klik hier voor de algemene voorwaarden voor boekingen gemaakt 1 april t/m 30 juni 2016

Klik hier voor de algemene voorwaarden voor boekingen gemaakt 1 juli t/m 30 november 2016

Klik hier voor de algemene voorwaarden voor boekingen gemaakt 1 december 2016 t/m 31 juli 2017