Praktische Info - Zwitserland

Ontdek je met

Manon

Susanne

Loes

Inge

Taal in Zwitserland

In Zwitserland worden vier officiële landstalen en allerlei dialecten gesproken. Duits, Frans, Italiaans en Reto-Romaans. Aan de grote variëteit aan talen wordt bovendien bijgedragen door de in Zwitserland wonende buitenlanders. Er zijn in Zwitserland steeds meer mensen, voor wie geen van de vier "Zwitserse talen" de moedertaal is.